Όροι χρήσης της ιστοσελίδας

Καλέστε μας

+30-693 681 0792

Όροι χρήσης της ιστοσελίδας

όροι χρήσης της ιστοσελίδας

Η «ρολλά σπιτιών σίτες  | Καλλιθέα» και εφεξής ο ιστότοπος, ο διαδικτυακός κόμβος ή η ιστοσελίδα προσφέρει τις υπηρεσίες της σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης. Οι όροι χρήσης αυτής της ιστοσελίδας δημοσιεύονται εδώ, και ο χρήστης καλείται να τους διαβάσει. Εφόσον διαβάσει και στην συνέχεια συναινεί μπορεί να κάνει χρήση της.

Από την ιστοσελίδα μας ο χρήστης ενημερώνεται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και έχει την δυνατότητα να επικοινωνήσει μαζί μας είτε τηλεφωνικά ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Μελλοντικά ίσως παραχωρήσουμε στους χρήστες το δικαίωμα για δημόσια κριτική ή σχόλια σχετικά με τις υπηρεσίες μας εν γένει.

Τα μηνύματα και γενικώτερα η αλληλεπίδραση των χρηστών είναι αποκλειστικά και μόνο για την δική μας χρήση και δεν δημοσιεύονται ή μεταπωλούνται σε τρίτους. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που αυτά ζητηθούν από αρμόδια και εξουσιοδοτημένη αρχή.

Όροι χρήσης | Σύνδεσμοι της ιστοσελίδας

Ο διαδικτυακός κόμβος περιλαμβάνει και συνδέσμους (αγγλ. «links») προς άλλους διαδικτυακούς κόμβους οι οποίοι δεν μας ανήκουν και δεν έχουμε σύνδεση ή δικαιοδοσία επ’αυτών.

Κατά συνέπεια ουδεμία ευθύνη φέρουμε αν κατά την χρήση τους παρουσιαστεί πρόβλημα όσον αφορά το περιεχομένο τους, τους όρους χρήσης των ή είναι μολυσμένοι με ιούς ή άλλα.

Ακόμη, παρά το γεγονός ότι ελέγχουμε την ποιότητα των συνδέσμων που χρησιμοποιούμε δεν αναλαμβάνουμε την παραμικρή δέσμευση, αναφορικά με την ορθότητα, την ποιότητα ή την εγκυρότητά τους.

Είμαστε οι κάτοχοι των αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό και την μορφή του διαδικτυακού μας κόμβου.

Όροι χρήσης | Σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας

Οι χρήστες έχουν την ευθύνη στο ακέραιο για τα όσα αναγράφουν στα μηνύματά τους. Αυτοί ευθύνονται απέναντι στον διαδικτυακό κόμβο και τους συνεργάτες του, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την παράνομη ή επιβλαβή χρήση του διαδικτυακού μας κόμβου. Ευθύνονται επίσης από την χρήση εκ μέρους τους της υπηρεσίας του διαδικτυακού κόμβου με αθέμιτο τρόπο ή μη σύμφωνο με τους παρόντες όρους.

Επιφυλλάσουμε το δικαίωμα της τροποποίησης ή / και διακοπής προσωρινής ή μόνιμης μέρους ή συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Οι ανωτέρω όροι χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, που έχει υπογράψει η χώρα.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Όροι χρήσης | Συνολική συμφωνία

Οι όροι χρήσης που περιλαμβάνονται στο παρόν αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαδικτυακού τόπου μας και του χρήστη των υπηρεσιών του, και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

Σε κάθε περίπτωση ο διαδικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των παρόντων όρων ενημερώνοντας σχετικά τους χρήστες του με ανάρτηση της τροποποίησής σε αυτόν και μέσα στο υπάρχον νομικό πλαίσιο.

Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του διαδικτυακού μας τόπου.

Scroll to Top